close
България

Община Сливен отчита добра събираемост на местните данъци и такси за 2021 г. 

obtshina-sliven

В Община Сливен през 2021 г. събираемостта на основните данъци е 115 процента, а на общинските такси – над 90 на сто. Това стана ясно от пресконференция на общинското ръководство.

Общината приключва годината в много добро финансово състояние, като разполагаше с буфери, с които пое основно високите цени на тока и на строителните материали, които доведоха до завишаване разходите. Няма просрочени задължения, а всички заеми се обслужват редовно и в предвидените срокове. По отношение на приходите от бюджета се отчете спад над три пъти, тъй като бяха въведени облекчителни мерки за местния бизнес, заведенията и ресторантите – един от най-засегнатия сектор от Ковид пандемията. В продължение на три месеца дори бяха освободени от плащане на наемни вноски.

В транспортния сектор беше отчетен спад на пътникопотока вследствие на пандемичната обстановка, което се отрази на финансовото състояние на общинското дружество „Пътнически превози“. Въпреки това, Община Сливен се постара да запази непроменени цените на пътническите билети – на 20 ст. за пенсионерите и редовната цена от 80 ст. за останалите пътници. Заради отчетените загуби през 2021 г., Община Сливен отпусна на дружеството над 1,2 млн. лв., за да може то да функционира. Останалите общински дружества са на печалба.

По отношение на работата на Общинската комисия по безопасност на движението и транспорт по пътищата и през настоящата година приоритет ще бъдат дейностите по обезопасяване, полагане на пътна маркировка и пътни знаци, както и разглеждането на сигнали от граждани и институции. През изминалата година комисията е провела пет заседания, разгледала е над 40 сигнала, а отпуснатите средства за извършените дейности са в размер на 250 хил. лв.

Общината разполага с буфери и за тази година, с които да обезпечи завишените цени на ел. енергията и и да продължи да  бъде в добра кондиция, въпреки че започва годината без приет държавен бюджет.