close
България

Община Ямбол в подкрепа на хората с увреждания

2

Кметът на Ямбол Валентин Ревански и неговият заместник Енчо Керязов представиха възможности за кандидатстване и включване в две програми на Министерството на труда и социалната политика, в помощ на хората с увреждания – Национална програма „Достъпна жилищна среда и лична мобилност“ – Компонент 1 и Компонент 2 и Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“.

Пресконференцията се проведе на 24 февруари в залата на Комплекса за социални услуги за деца и възрастни в Ямбол.

„От страна на Община Ямбол ще бъде оказана максимална подкрепа на хората, които искат да кандидатстват по Национална програма „Достъпна жилищна среда и лична мобилност“. Проектът трябва да бъде изготвен за сметка на кандидата и изпълнен от архитект. Искам да призова ямболските проектанти да бъдат съпричастни с хората с увреждания, да помогнат и да им окажат безвъзмездна подкрепа. В бюджета на Община Ямбол няма заложени средства за такава помощ, но ще направим всичко възможно да помогнем финансово, за да могат да се възползват колкото може повече хора. Лично аз ще даря една от моите заплати за покриване на такива разходи“, заяви кметът на Ямбол Валентин Ревански.

Програмата се реализира в два компонента, както следва:

Компонент 1 „Достъпна жилищна среда“ – за финансиране изпълнението на инвестиционни проекти за изграждане на достъпна среда в съществуващите жилищни сгради и прилежащите им пространства, която се ползва безвъзмездно и по нестопански начин;

Компонент 2 „Лична мобилност“ – за приспособяване на лично моторно превозно средство, необходимо за осигуряване на личната мобилност на човек с трайно увреждане.

Човек с трайно увреждане може да кандидатства в рамките на годината и по двата компонента, но поотделно – с две отделни заявления.

Финансовата рамка на проектните предложения по Компонент 1 е между 10 000 лв. с ДДС /мин. стойност/ и 100 000 лв. с ДДС /макс. стойност/ на едно проектно предложение.

Финансовата рамка на проектните предложения по Компонент 2 е до 8 000 лв. с ДДС /макс. стойност/ на едно проектно предложение.

Съдействие от страна на Община Ямбол, на лицата, заявили интерес към Националната програма ще бъде оказано от мл. експерт Трифонова, на телефон 046/681 404, а необходимите документи са на официалния сайт на Министерство на труда и социалната политика и сайта на Община Ямбол.

Основната цел на „Национална програма „Достъпна жилищна среда и лична мобилност“ е изграждане на достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства за хора с увреждания и осигуряване на лична мобилност за тяхното социално приобщаване. Необходимите документи за кандидатстване се подават до 12.05.2020 г. включително, на хартиен и електронен носител, на място /от понеделник до петък – от 09:00 до 17:00 часа/, по куриер или по пощата на адрес:

1051 гр. София, ул. „Триадица“ №2 ,Център за информация и услуги на МТСП /деловодство/

Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“ е насочена към осигуряване на заетост на безработни лица като домашни помощници за предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с определени от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с право на чужда помощ, както и хора над 65-годишна възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Република България.

Лицата, които имат нужда от грижи, желаещи да се включат в Програмата или техен законен представител, могат да подават Заявление-декларация за включване в Програмата по образец, всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа в Центъра за услуги и информация на граждани в Община Ямбол, адрес: гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски“ №7, ет. 1.

Повече за програмата може да научите на официалния сайт на Министерство на труда и социалната политика: https://www.az.government.bg/pages/predostavyane-na-griji-v-domashna-sreda/