close
България

Община Ямбол приема заявления за дърва за огрев за лична употреба

dyrva

Държавно ловно стопанство „Тунджа“ ще осигури на преференциални цени дърва за огрев за лична употреба на жители на Ямбол. За това разговаряха на среща кметът на Община Ямбол Валентин Ревански и директорът на ДЛС инж. Борислав Цвятков.

В момента ловното стопанство предлага акация на цена от 85,80 лв. с ДДС за кубик. За жители с постоянен или настоящ адрес в гр. Ямбол, които са подали заявления до общината и са включени в одобрения от кмета списък, цената на кубик ще е по 66 лв. с ДДС. В цената не влиза стойността на транспортирането от сечището до дома на заявителя.

Заявленията по образец се подават от гражданите не по-късно от 31 август, съгласно Закона за горите, по електронен път на e-mail: yambol@yambol.bg, както и на място в Центъра за административно обслужване на ул. „Г.С.Раковски“ 7, както и в изнесените офиси за административно обслужване в к-с „Георги Бенковски“ и к-с „Аврен“. Общото количество дървесина, което едно домакинство може да закупи, е до 10 пространствени кубични метра.

Списъкът с одобрените заявления ще бъде предоставен на Държавно ловно стопанство „Тунджа“ и ще бъде обявен в сградата на общината и на интернет страницата й, съгласно изискванията на Закона за горите и при спазване на Закона за защита на личните данни.

Транспортирането на заявената дървесина се извършва след нейното заплащане в Държавно ловно стопанство „Тунджа“ и издаване на превозен билет. Разходите за транспортирането се заплащат отделно, като превозното средство трябва да е снабдено с изправно и функциониращо устройство за позициониране и проследяване на движението му (GPS устройство), регистрирано в съответната Регионална дирекция по горите. Държавно ловно стопанство „Тунджа“ ще окаже съдействие на заявителите за избор на лицензиран превозвач.

За допълнителни въпроси можете да се обръщате към ландшафтните архитекти Ваня Монева и Радка Тодорова на телефони 046/681312 и 046/681314.