close
България

Общински съвет-Сливен заседава извънредно в четвъртък – 19 октомври

sesiq

Извънредно заседание на местния парламент в Сливен предстои този четвъртък – 19 октомври. На него общинските съветници трябва да определят временно изпълняващ длъжността Кмет на общината и кметове на кметства. Причината са предстоящите местни избори.

Съгласно чл. 42 ал. 8 от 3МCMA, когато кмет на община, кмет на кметство  се регистрира като кандидат за местните избори, в 7-дневен срок преди края на мандата Общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет на общината, кмет на кметството, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет. Ал. 6 на същия чл. 42 определя кръга на лицата, които могат да бъдат избирани от Общински съвет за временно изпълняващи длъжността кмет на община. Това са зам.кметовете на общината.

Съгласно чл. 38. ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, мандатът на кмета на община, както и кметовете на кметства  и на Общинския съвет е 4 години, като според ал. 4 на същия чл. 38  пълномощията на кмета на община и кметовете на кметства възникват от полагането на клетва.

Извънредната сесия ще се проведе в сградата на Община Сливен, в зала 105 от 9 часа.