close
България

Опашки се извиха пред БНБ заради възпоменателна монета за Христо Ботев

11

Днес Българската народна банка пусна в обращение сребърна възпоменателна монета по случай 175 години от рождението на Христо Ботев. Монетата е от серията „Българско възраждане“.

Пред сградата на БНБ вече има опашка от желаещи да купят възпоменателната монета, като някои хора са се наредили още от 20:00 часа вчера.

Цената на монетата при пускането ѝ в обращение е 114 лева. Тя се продава в Българската народна банка – на две каси в София, пл. „Княз Александър I“ № 1 и четири каси в Касов център на БНБ в София на ул. „Михаил Тенев“ № 10, както и в офиси и клонове на някои търговски банки.

Всеки клиент (физическо или юридическо лице) може да закупи от касите на БНБ само по една монета, независимо дали от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице, съгласно представено нотариално заверено изрично пълномощно за закупуването на конкретната възпоменателна монета.

Лицата, които закупуват възпоменателни монети, трябва да имат навършени 18 години.