close
България

Очакват се новите данни за наличния воден обем на язовир „Асеновец“

asenovec

Първите разчети за налични обеми в язовир „Асеновец“ ще бъдат направени след снеготопенето, заяви директорът на ВиК Сливен Севдалин Рашев по повод на проверката на язовира, която бе направена от министъра на околната среда и водите Емил Димитров в края на миналата седмица. Язовир „Асеновец“, който доставя питейната вода на Сливен в момента е под 50% от обема си, съобщава БНР.

Рашев коментира, какво е установила изненадващата министерска проверка на язовир „Асеновец.“: „Какво установи? Че има сняг във водосбора на язовира, че имаме достатъчно налични количества към момента, и че вече по-сериозно ще правим разчетите, след като влязат първите води в езерото.“

Според информацията на сайта на Министерството на околната среда и водите проверката е установила още, че в момента язовира е с полезен обем от близо 6 милиона кубични метра вода. Във водоснабдяването на града са включени и алтернативни източници – помпени станции на река „Тунджа“, които в последствие може да се окажат основни, защото е възможно да се наложи по-ограничено водовземанеот язовир „Асеновец“.