close
България

Пет от общинските дружества отчитат печалба за 2023 година

obtshina-sliven

Пет от общинските търговски дружества в Сливен са отчели добри финансови резултати от дейността си през 2023 г. Това заяви днес пред журналисти председателят на местния парламент Димитър Митев. Заедно със свои заместници, той проведе обичайната си пресконференция по повод утрешната сесия на Общинския съвет. Годишните отчети са част от точките в дневния ред на предстоящата сесия. Дружествата на печалба са „ДКЦ 1 – Сливен“, „ДКЦ 2 – Сливен“, „Дентален център 1 – Сливен“, „Общинска охрана и СОТ – Сливен“ и Индустриалният парк.

Сред внесените предложения Митев акцентира върху изменението на бюджета. То се изразява в разместване на средства по отделни пера във връзка с разходи за ремонти, благоустрояване на пътната инфраструктура, закупуване на инвентар и техника за спортни зали, училища, детски градини и др. дейности.

Друг акцент, по думите му, е промяна в част от текстовете на две от общинските наредби. Това са Наредбата за обществения ред и за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставени права на територията на общината. В първата, промените предвиждат намаляване на скоростта на индивидуалните електрически превозни средства и определяне на местата, където те могат да се управляват, както и по-високи глоби при вдигане на шум. Изменението във втората е предимно рутинно, според председателя Митев. То се отнася предимно за прецизиране дейността на таксиметровите превози и актуализация на цените на услуги за разполагане на рекламно-информационни елементи, предоставяне на спортни бази и спортни съоръжения и услуги, предоставяни на територията на Крепост „Туида“.

Общинските съветници ще гласуват и бюджетната прогноза за периода 2025-2027 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

Местният парламент ще гласува още доклада за изпълнение на миналогодишната програма за развитие на читалищата, отчета на общинската програма за закрила на детето за 2023 г. В дневния ред попада и тазгодишната програма на Общината за закрила на детето.

Обичайно, на сесията ще решават и по предложения за управление и разпореждане с общинска собственост, отпускане на средства и помощи на граждани.

Една се очертава да бъде допълнителната точка. Тя се отнася за упълномощаване на представител на Община Сливен за участие в Общото събрание на Асоциацията по ВиК.

На пресконференцията днес присъстваха двама от зам.-председателите на местния парламент – Момчил Пантелеев и Стефан Пасков.

Сесията ще се проведе в зала „Май“ от 9 ч.