close
България

Плащаме над 100 000 лв. на ден през смартфони и часовници

platshane telefon

През първото полугодие на 2021 г. 99,48% от броя и 99,68% от стойността на плащанията на физическо терминално устройство ПОС са инициирани с карти пластики, а останалите – с платежни инструменти като мобилен телефон, часовник и др. Независимо, че техният дял е все още малък, тенденцията е броят им устойчиво да нараства. Това става ясно от извадка от данните на Българската народна банка, подготвена за bTV.

За същия период в България са извършени 131 млн. броя картови плащания на физически(в търговски обекти) и виртуални терминални устройства (в интернет) ПОС с издадени от лицензираните от БНБ доставчици на платежни услуги (банки, платежни институции и дружества за електронни пари) и клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на територията на страната, платежни карти, като тяхната стойност възлиза на 7,9 млрд. лв. Само през физическите ПОС терминали са преминали транзакции на стойност 6,1 млрд. лв. при 109,4 млн. броя плащания.
На база тези данни изчисления показват, че средно в денонощие през телефон, смарт часовник или друго „умно“ устройство са извършени над 3100 плащания, като при тях са разпореждни суми в общ размер от около 100 хил. лв.

Средният размер на плащане от устройство, различно от карта пластика, е около 34 лв.

Изпреварващ ръст на безконтактните плащания

При картовите плащания през първото полугодие на 2021 г. на физически и виртуални терминални устройства ПОС, извършени с карти, издадени от всички доставчици на платежни услуги, се отбелязва нарастване с 25% по брой и с 24% по стойност спрямо първата половина на 2020 г. При броя на безконтактните транзакции се отчита скок от 43% а в общата им стойност с цели 55%, посочват още от БНБ.

Средният размер на едно безконтактно плащане на физическо терминално устройство ПОС за първото полугодие на 2021 г. е около 50 лв.

„Безконтактни“ и през 2022 г.

През 2022 г. се очаква тенденцията за нарастване на картовите платежни операции да се запази – както на физическо терминално устройство ПОС, така и в интернет, посочват от БНБ. При безконтактните плащания очакването е ръстът в операциите да е движен от предлаганите от доставчиците на платежни услуги дигитални портфейли и дигитализирани платежни карти. Това са собствени приложения на доставчиците на платежни услуги или услуги, предлагани в сътрудничество с големи технологични компании (напр. Apple, Google и др.), които позволяват сигурно извършване на безконтактно плащане директно с мобилния телефон или друго преносимо „умно“ устройство (напр. часовник, гривна и др.).

Допълнителен тласък в развитието на безконтактните плащания ще донесе и започналото предлагане от доставчиците на платежни услуги в страната на решения за приемане на плащания, базирани на т. н. софтуерен ПОС. Това са приложения, които се инсталират на мобилен телефон и позволяват на търговеца да приема безконтактни картови плащания чрез NFC технологията, превръщайки мобилния телефон в терминално устройство ПОС, прогнозират от БНБ.