close
България

Покана за обществено обсъждане на проект за Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Ямбол

qmbol obtshina

На основание чл. 22, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците, председателят на Общински съвет – Ямбол Антон Шиков кани всички заинтересовани лица, органи и неправителствени организации да вземат участие в обществено обсъждане на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Ямбол.

Общественото обсъждане ще се проведе на 8 септември 2020 година (вторник) от 17:30 часа в голямата зала на Община Ямбол.