close
България

Потребителите на новите центрове до Дома за стари хора в Сливен – доволни и впечатлени от условията

4

Двата нови социални центъра, които Община Сливен разкри до Дома за стари хора миналата година, се радват на изключително одобрение и най-добри впечатления. Това споделиха част от лицата, ползващи социалните услуги. Единият център е за лица с психични разстройства, а другият – за лица с умствена изостаналост. Понастоящем те функционират като центрове за настаняване от семеен тип – за пълнолетни лица с психични разстройства и с умствена изостаналост. От разкриването им в тях поетапно бяха настанявани потребители от Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в селище „Качулка“ и Държавна психиатрична болница в Раднево.

Представянето на поредните социални центрове е част от кампанията на Община Сливен за популяризиране на мрежата от социални услуги – една от най-добре развитите в страната. Основната цел е чрез кампанията да се повиши информираността сред жителите на общината, заинтересованите лица и техните близки, които имат нужда от подкрепа от социалната сфера, като същевременно се подкрепи процесът на социално включване на потребителите на социалните услуги.

И двата социални центъра са с капацитет по 15 места, които вече са запълнени. Те са изградени, оборудвани и обзаведени съобразно изискванията за осигуряване на специализирана среда и най-съвременни удобства, свързани със спецификата на работа и комфортната среда за потребителите.

Строителните дейности са извършени по проект „Подкрепа за деинституционализация на социални услуги за хора с увреждания в община Сливен “ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и с дофинансиране от Общината.

Какво споделиха още потребителите, може да проследите във видеото на посочения линк: https://www.youtube.com/watch?v=x7Y9h8fOrIY

Кадрите са изготвени по проект  „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, изпълняван от Агенция за социално подпомагане.