close
България

Предложения, имотни и частни казуси – в приемния ден на кмета и ръководния екип на общината

2

Жители на Сливен и общината поставиха пред кмета Стефан Радев в приемния му ден въпроси, свързани с обществени и частни казуси, имотни проблеми, внесоха предложения за ремонти. Бе изказана и благодарност към Общината за това, че със собствени средства осигурява допълнителна субсидия за дейността на читалищата.

В четвъртък приемни дни имаха и зам. кметовете Румен Иванов, Пепа Чиликова, Камен Костов и секретарят Валя Радева. От тях бе потърсено съдействие за имотни и административни проблеми, както и по социални въпроси. Граждани благодариха за извършена от Общината проверка по сигнал, свързан с жилищното настаняване.

Приемният ден на кмета, заместниците му и секретаря на Община Сливен е всеки първи четвъртък от месеца. Записването става три дни преди това – от 8,30 часа в понеделник, в Центъра за административно обслужване на гражданите. Жалби и сигнали се приемат и по електронна поща.