close
България

Предстоят ремонти в селата Асеновец, Омарчево, Брястово и Съдийско поле

3

На проведената работна среща с кметовете и кметските наместници на Асеновец, Омарчево, Брястово и Съдийско поле, кметът Николай Грозев обяви, че в Бюджет 2021 година са планирани 310 хил. лева за ремонти в техните села. Обсъдени бяха предвидените дейности, които включват текущи ремонти на улицата до църквата в с. Брястово, ремонт на детската градина в с. Съдийско поле, здравната служба и кметството в с. Асеновец и основен ремонт на площада в с. Омарчево.