close
България

Предупреждават пчеларите в Бургаско за пръскане с препарати

pcheli

Община Бургас уведомява собствениците на пчелни семейства, че от 28.11.2020 г. до 30.11.2020 г., между 00.00 и 10.00 часа, „СОРТОВИ СЕМЕНА-БУРГАС“ ООД ще извърши третиране с хербицид срещу едногодишни житни и широколистни плевели в посеви с рапица, находящи се в землището на гр. Бургас.

Предвидените за третиране площи са следните:

– М. „Мадика“, на площ 2200 дка., на отстояние от гр. Бургас – 1 км., отстояние от съседния квартал „Лозово“ – 5 км., дата на третиране – 28.11.2020 г.;

– М. „Курт тепе“, на площ 1062 дка, на отстояние от гр. Бургас – 7 км., отстояние от съседния кв. „Ветрен“ – 7 км.  – дата на третиране – 29.11.2020 г.;

– М. „Хаджи тарла“, на площ 1040 дка., на отстояние от гр. Бургас – 5 км., на отстояние от съседния кв. „Лозово“ – 1 км. – дата на третиране – 30.11.2020 г.

Третирането ще се извърши с наземна техника, препарат „Леопард“ – хербицид с доза 130 мл/дка, карантинен срок 100 дни, и с препарат „Клеранда“ с доза 150 мл/дка. с прилепител „Деш“.

***

На 28, 29 и 30 ноември, отново между 00.00 и 10.00 часа, ще се проведе такова третиране и в посеви с ечемик, находящи се в землището на гр. Бургас:

– Масив №2, блокове 953, 1194, 1195 и 1196 – зад „Метро“, автокъщи и зад гробищата, на площ 2300 дка., на отстояние от гр. Бургас – 1 км., отстояние от съседния кв. „Ветрен“ – 10 км., дата на третиране – 28.11.2020 г. и 29.11.2020 г.;

– Масив №2, блокове 974, 975, 1057 и 1064 – зад „Чикън груп“ и зад затвора, на площ 1920 дка, на отстояние от гр. Бургас – 10 км., отстояние от съседния квартал „Ветрен“ – 3 км. – дата на третиране – 30.11.2020 г.

Третирането ще се извърши с наземна техника, препарат „Констел“ – хербицид с доза 450 мл/дка, карантинен срок 90 дни.

* На основание чл. 10 от Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, собствениците на пчелини са длъжни да предприемат мерки по опазването на пчелните семейства от отравяне. По преценка на собствениците, мястото на пчелина може да бъде обозначено с бял флаг.