close
България

Приеха Бюджета на Община Сливен

obtshina-sliven

Бюджетът на Община Сливен за 2017 година беше приет на заседание на Общинския съвет днес. „За“ гласуваха  27 общински съветници, „против“ – четирима, а „въздържал се“ –  петима души.

Кметът Стефан Радев заяви от трибуната на местния парламент, че бюджетите на Община Сливен, които са правени досега, са били с много  раздути предвиждания за приходите, за да може да се правят повече разходи. По думите му, приходите не са изпълнявани, но разходите са правени. Това е довело до натрупването на много сериозни задължения на общината за текущи разходи.

„Раздутите приходи, които са залагани в бюджетите досега, са една от причините да се трупат задължения.  Затова приходите, които залагаме сега, са ориентирани към реалните очаквания, а не към възможните приходи, които можем да заложим“, заяви кметът. Той коментира отново, че пред ръководството има една голяма задача и тя е да се стабилизират финансите на общината, тъй като лошото финансово състояние след време се превръща в по-малко като количество публични услуги.

Председателят на Постоянната комисия по финанси, бюджет и икономическо развитие Георги Стоянов, изрази мнение, че бюджетът не е обременен с ненужни очаквания и е реално изпълним. „Реализацията му е поредна стъпка към постигане на финансова стабилност на Община Сливен, което е една от основните цели на ръководството“, каза още той.

Планираните приходи общо за 2017 г. са в размер на  102 749 958 лв, а разходите са в размер на 102 749 958 лв.

Основният финансов документ е разработен в съответствие с действащите законови и подзаконови нормативни актове и отразява намеренията на Община Сливен за провеждане на комплексна финансова политика. С изпълнението му следва да се постигнат oсигуряване на средства за изпълнението на договори по оперативните програми, развитие и усъвършенстване на социалната и техническа инфраструктура, разплащане на просрочени и текущи задължения и др.