close
България

Проведе се общественото обсъждане на 4 концепции за интегрирани териториални инвестиции с партньор Община Сливен

DSC_1959

В зала „Май“ днес бяха представени 4 концепции за интегрирани териториални инвестиции, успешно преминали първи етап на оценка, в които партньор е Община Сливен. Концепциите бяха представени от водещите партньори: общините Ямбол и Нова Загора, Национална спортна академия „Васил Левски“ и ПГЕЕ „Мария Кюри“.

Концепциите са основният стратегически документ, на база на който през настоящия програмен период ще се отпускат средства по програма „Развитие на регионите“ 2021-2027. В момента тече вторият етап от оценката им, който включва и тяхното представяне пред общността. Община Сливен участва в 7 от общо 12 одобрени на първи етап комбинирани концепции за интегрирани териториални инвестиции в Югоизточен регион. Представените днес концепции бяха:

– „Интегрирана концепция за икономически растеж, развитие на туризма, зелена икономика, устойчива градска мобилност и опазване на околната среда в Югоизточен регион“, с водещ партньор Община Нова Загора.

С презентацията и анкетната карта на тази концепция може да се запознаете в следните линкове:

https://docs.google.com/presentation/d/1CGUSo3F9qxxhwfesOqZTegnkcdfLodZbBTeWwpDxiD4/edit?usp=sharing

https://forms.gle/vJsvWoU7biWRrVfx5

– „Модернизация на образователната среда на ПГЕЕ Мария Кюри – стабилна основа за обучение и привличане на ученици от област Сливен и региона“, с водещ партньор ПГЕЕ „Мария Кюри“, Сливен. Линкове към презентацията и анкетата:

https://docs.google.com/presentation/d/1ph7ZPAs-F66CiP0E3Ff_UYjot8SQZzO6lkhdnZ0wk3E/edit?usp=sharing

https://forms.gle/FtQronktGFkgzp9C7

– „Модернизиране на образователна, спортна и туристическа инфраструктура – Важен фактор за развитието на качеството на човешкия капитал и конкурентоспособността на Югоизточен Регион“, с водещ партньор Национална спортна академия „Васил Левски“:

https://docs.google.com/presentation/d/1Z5K7hrYwsRwWrn1qw9tViTkzszN5gKguts8souqsQrM/edit?usp=sharing

https://forms.gle/7U1ocXbJWMbz1Y2P6

– „Интегрирани инвестиции в зелена градска среда, устойчива мобилност и подобряване на достъпността за развитие на региона“, с водещ партньор Община Ямбол:

https://docs.google.com/presentation/d/1rlj0MpqzsKRfr7JMGW9zgemG4WnKF5taxqm1vhg3iOI/edit?usp=sharing

https://forms.gle/iryPLaWb7y1zF1Ey9

Всеки гражданин може да подкрепи, да даде предложения или препоръки към концепциите, посредством онлайн анкета, достъпна в линковете.

На 11 април от 15 чaса в зала „Май“ на Община Сливен ще бъдат представени КИТИ „Нов модел на интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“, с водещ партньор Община Бургас, „Регионална Екосистема за Устойчиво Развитие: Интегрирани Инвестиции за Общностно Благополучие“, с водещ партньор Югоизточен регионален иновационен център „Здраве“.