close
България

Проведе се обществено обсъждане на Концепцията на Община Сливен за интегрирани териториални инвестиции

DSC_1815

Проведе се обществено обсъждане на концепцията на Община Сливен за интегрирани териториални инвестиции /КИТИ/. Темата е „Интегрирани инвестиции в новото поколение – за образовани, активни и работещи в региона млади хора“. В тази концепция Общината е водеща, като нейни партньори са общините Ямбол, Тунджа и Стралджа, ПГХТ „Акад. Неделчо Неделчев“- Сливен, ПГТО „Добри Желязков“ – Сливен, Фондация „Регионален център за икономическо развитие“- Сливен, Художествена галерия „Димитър Добрович“ – Сливен, Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ – Сливен, Народно читалище „Съгласие – 1862“ Ямбол, ППМГ „Добри Чинтулов“ – Сливен, ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ – Сливен, Основно училище „Димитър Петров“ – Сливен, ПМГ „Атанас Радев“- Ямбол, „Е. Миролио“ ЕАД.

„За първи път по този начин се структурира финансирането на инвестициите от европейските фондове и се прилага териториалния подход. Сърцевината на нашата концепция е привличане и задържане на младите хора. Когато говорим за подобряване на стандарта на живот, става дума освен за по-високи доходи, а и за и добри училища, достъпно здравеопазване, добра градска среда и възможности за активен отдих и живот“, каза кметът Стефан Радев.

Концепцията предвижда инвестиции в техническата и образователната инфраструктура, в зелена среда, в културно наследство, спорт, туризъм и устойчива мобилност. Общият размер на средствата, за които се кандидатства, е 74 милиона лева. Регионалните съвети за развитие ще определят кои концепции ще бъдат финансирани.

Предстои обсъждане и на другите концепции, в които Община Сливен не е водещ партньор, но участва с предвидени за изпълнение дейности на нейна територия.

На 10 април от 14:00 ч. в зала 105 на Община Сливен ще бъдат представени КИТИ „Интегрирана концепция за икономически растеж, развитие на туризма, зелена икономика, устойчива градска мобилност и опазване на околната среда в Югоизточен регион“, с водещ партньор Община Нова Загора, „Модернизация на образователната среда на ПГЕЕ Мария Кюри – стабилна основа за обучение и привличане на ученици от област Сливен и региона“, с водещ партньор ПГЕЕ „Мария Кюри“-Сливен, „Модернизиране на образователна, спортна и туристическа инфраструктура – Важен фактор за развитието на качеството на човешкия капитал и конкурентоспособността на Югоизточен Регион“, с водещ партньор Национална спортна академия „Васил Левски“, „Интегрирани инвестиции в зелена градска среда, устойчива мобилност и подобряване на достъпността за развитие на региона“, с водещ партньор Община Ямбол.

На 11 април от 15:00 ч. в зала „Май“ на Община Сливен ще бъдат представени КИТИ „Нов модел на интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“, с водещ партньор Община Бургас, „Регионална Екосистема за Устойчиво Развитие: Интегрирани Инвестиции за Общностно Благополучие“, с водещ партньор Югоизточен регионален иновационен център „Здраве“.

Концепциите са основен стратегически документ, на база на който през програмен период 2021-2027 г. ще бъдат отпускани средства за инфраструктура по програма „Развитие на регионите“.

На обсъждането присъстваха още председателят на Общинския съвет Димитър Митев, зам.-кметът Стоян Марков, общински съветници, представители на общините и институциите – партньори и др. Обществените обсъждания се организират от Община Сливен и Областния информационен център.