close
България

Проверки на ловците в Котленско

lovec

Проверки на ловци по време на ловен излет са извършени на 23 януари в землището на селата Мокрен и Пъдарево. Съвместни екипи на РУ-Котел и РДГ-Сливен са проверили 12 ловци относно правилното носене на ловно оръжие и спазване разпоредбите на ЗОБВВПИ и ЗЛОД. Нарушения не са констатирани. С цел превенция е съставен констативен протокол за предупреждение.