close
България

Продължават пръсканията срещу кърлежи и комари в Ямбол

2

От 1 до 3 септември 2023 г. в Ямбол ще бъдат обработени зелените площи, детски площадки и улици срещу кърлежи и комари.

За по-ефективното и безпроблемно извършване на дейностите по дезинсекция, дезакаризация, дератизация и дезинфекция се умоляват гражданите да избягват районите, обработвани с препарати, поне за следващите 24 часа, на които ще има поставени уведомителни табели. Обработката в кварталите ще се извършва в нощните часове, за да не бъдат безпокоени живущите.

Пръсканията против кърлежи и комари ще се извършват при сухо време. В случай на дъжд в предвидения период и часове от денонощието, те ще бъдат отложени за следващите дни.