close
България

Продължават ремонтите по уличната мрежа в Нова Загора

DSC02417

Празнични за повечето от нас, последните дни на миналата година и първите на 2019 бяха работни за тези, които полагаха асфалт на поредния обект на територията на Нова Загора. Това е логично продължение на дейностите по подобряване на инфраструктурата в община Ноава Загора през отминалата 2018 г. Бяха основно ремонтирани улиците „Кънчо Чамов“, „Съби Димитров“, „Янко Сакъзов“, „Първи май“, „Димитър Благоев“, „Марица“ и др. Инфраструктурни ремонти бяха извършени и в селата Дядово, Богданово, Каменово, Млекарево и Радецки. Обновени бяха главните улици на селата Кортен и Баня, а в добро институционално сътрудничество бяха реконструирани пътните участъци Нова Загора – Асеновец /посока Гурково/, Полско Пъдарево, Омарчево, Млекарево, Новоселец, Пет могили. Подготвена е и Капиталовата програма на Община Нова Загора за 2019 година с включените за изграждане и ремонт обекти на територията на общината.