close
България

РЗИ-Сливен и Детското полицейско управление с урок за вредата от употребата на алкохол

page

Вчера се проведе поредното занятие в Детско полицейско управление – Сливен на тема „Вредата от употребата на алкохол”. Лекторите Магдалена Славова и Таня Петрова

от РЗИ-Сливен проведоха с децата урок и симулация на ефекта от употребата на алкохол. Със специални очила се симулира ефекта от алкохола върху зрението, концентрацията и равновесието. Като бъдещи шофьори деца имаха възможност сами да  се убедят в негативните последици от употребата на алкохол и колко е опасно на се сяда зад волана пил. Лекцията включваше и теоретична част с мултимедия, но действително впечатлени децата останаха от ефекта на симулационните очилата.

Грижата за здравето е една от основните теми, застъпени в програмата на Детското полицейско управление. През учебната 2022/2023 специалистите от РЗИ запознаха децата с вредата от тютюнопушенето. До края на тази учебна година са предвидени и три занятия по оказване на първа долекарска помощ с представители на БЧК-Сливен.

От началото на месец февруари са проведени занимания с инспектор Лияна Генова психолог към Института по психология на МВР на тема „Как да общувам с моите връстници” и практическо занятие по „Лична полицейска защита” с Диян Стоянов инспектор в участък „Запад” към Районно управление- Сливен.

През последните две години програмата Детско полицейско управление се реализира в  ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в град Сливен, като стартът  е даден през 2022 година. Предвидено е децата от 4 и 5 клас да преминат обучение по теми, целящи ранната превенция на подрастващите в утвърждаването на ценностно отношение към законите в страната и създаване на навици за безопасно поведение и вземане на адекватни решения в определени ситуации. Темите за обучение и занимание са подготвени и представени съобразно възрастовите особености на участниците в програмата, която е част от редица съвместни инициативи на  МВР, МОН, МЗ, Българския червен кръст, Българския туристически съюз и неправителствени организации.