close
България

Сливен бе домакин на среща на председателите на общинските съвети в България

4 (1)

Съвместно заседание на Управителния и Контролния съвет на Националната асоциация на председатели на общински съвети в Република България /НАПОСРБ/ се проведе в Сливен. В него участва и председателят на местния парламент Димитър Митев, който е член на Контролния съвет на асоциацията.

Обект на дискусии бяха финансовият отчет и отчетът за работа на организацията за 2023 г. Бяха очертани и финансовите параметри на проектобюджета за настоящата година. В обсъжданията на еднодневния форум се включи и сливенският градоначалник Стефан Радев.

Членовете на сдружението се обединиха около идеята за промени в устава на НАПОС. В хода на обсъжданията те обмениха опит, визираха сходни проблеми и споделиха добри практики от ежедневната си работа.

В рамките на срещата бе фиксирана и датата за общо събрание на асоциацията. То ще се проведе на 6 март в град Пловдив.

Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България е основана през 2004 г. В нея членуват близо 200 председатели на местни парламенти в България, като броят им ежегодно се увеличава с приемането на нови членове. Седалището на асоциацията е град София, а нейният основен профил на действие е реализирането на ефективно местно самоуправление и развитие на гражданското общество.

Снимки: Фейсбук