close
България

Стефан Радев ще даде старт на кампания срещу агресията – „Чуй ме! Нито един повече!”

3

Кампания срещу агресията и насилието „Чуй ме! Нито един повече!” ще стартира в Сливен на 29 февруари. Нейното начало ще бъде поставено в Общината от кмета Стефан Радев, под чиято егида е събитието. Лице на кампанията е актьорът и музикант Владимир Михайлов.

Организатори са Община Сливен и Младежки дом-Сливен, в партньорство с редица организации, образователни институции и младежки структури. Това е кампания за обединяване на усилията на местни институции, неправителствени организации, граждански групи и медии за общи действия против агресията и насилието. Каузата може да бъде успешна чрез солидаризиране на обществото, най-вече на децата и младите хора, чрез осъзнаване на ценности като взаимопомощ, съпричастност, добротворство, състрадателност, милосърдие и хармония в отношенията.

В рамките на кампанията ще се включват местни и национални обществени авторитетни личности и лидери. Ще бъдат провеждани срещи-беседи с ученици и млади хора. За решаване на проблемите с емпатия, добронамереност и хармонично общуване между младите хора е необходимо да се променят враждебните, груби и агресивни взаимоотношения в средата около нас и он-лайн пространството, смятат организаторите.