close
България

Създаването на „Индустриален парк Сливен“ обсъдиха кметът Стефан Радев и общински съветници

DSC_8887

Подробностите около създаването на общински „Индустриален парк Сливен“ обсъдиха днес на среща кметът Стефан Радев и общински съветници. Предложението за създаване на общинския парк е включено в дневния ред на сесията на местния парламент, която ще се проведе утре – 29 юни. Това е поредната стъпка към реализация на идеята за подобряване на инвестиционния климат в общината и привличане на инвеститори. Първата беше направена с одобрение на Подробен устройствен план. След това беше учредено търговско дружество „Индустриален парк Сливен“ ЕООД, с управител Соломон Москона, в което Община Сливен е едноличен собственик на капитала.

„За разработване на територията като Индустриален парк, обаче, съгласно Закона за индустриалните паркове, следващата стъпка е вписване на тази територия в Регистъра на индустриалните паркове. За това е необходимо решение на Общинския съвет“, каза на срещата кметът. Към предложението до Общинския съвет са включени документите, които са нужни за регистрацията на Парка – концепция за индустриалния парк, правилник за организация, бизнес план и др.

Управителят на общинското Соломон Москона представи подробности по проекта, регистрацията и документацията. За изграждането на индустриалния парк Общината ще кандидатства за финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост, а срокът за това е началото на ноември тази година. „Работим усилено за подготовката на документите и входирането им до 2 ноември“, каза Москона.

На срещата присъстваха председателят на Общинския съвет Димитър Митев, заместник-кметът Камен Костов и общински съветници от различни групи.