close
България

Съобщение от ВиК – Ямбол

voda

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

за гр. Ямбол:

– ж.к. „Гали Поле“№13;

– ул. „Александър Зограф“ 41.

за Община „Тунджа“:

– с. Ханово;

За информация: 046/662323 (денонощен) – дежурен диспечер.