close
България

Съобщение от ВиК – Ямбол

voda

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За гр. Ямбол:

– ул.“ Филип Тотю“ ;

За община Тунджа:

-с.Маломир, с.Безмер, с.Миладиновци;

За община Стралджа:

– с.Зимница, ;
– гр.Стралджа;

За община Елхово:

– с.Изгрев;
– с.Бояново;

Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.