close
България

Съобщение от ВиК – Ямбол

voda

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За гр.Ямбол:

– ул.“ Жельо Войвода“ – ДКЦ 1 ;

За канализация:

– ул.“Странджа“ № 37;

За община Тунджа:

-с.Ханово, с.Симеоново, с.Асеново, с.Роза, с.Златаре;

За община Стралджа:

-с. Воденичане-довеждащ водопровод;

За община Елхово:

-гр.Елхово, с.Мелница, с.Трънково;

Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.