close
България

Съобщение от ВиК – Ямбол

voda

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За гр.Ямбол:

– „Джон Попов“ №1 – временно преустановено водоподаване към улиците в района между ул. „Вит“, ул. „Стара планина“ и ул. „Преслав“;

– ул. „Богдан“ №1 – временно преустановено водоподаване към улиците в района между ул. „Руен“ и ул. „Битоля“ ;

За община Тунджа:

-с. Козарево, с. Дряново, с. Челник, с. Дражево, с. Межда;

За община Елхово:

-с. Малък манастир, Шарковски водопровод – между с. Маломирово и гр. Елхово, ;

За община Стралджа:

– с. Маленово, с. Лозенец.

Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.