close
България

Съобщение от ВиК – Ямбол

voda

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За гр.Ямбол:

– „Николай Петрини“ №86 – временно преустановено водоподаване към улицата;

За община Тунджа:

-с. Победа, с. Маломир, с. Безмер, с. Голям манастир;

За община Елхово:

-с. Малък манастир, с. Стройно, с. Мелница, гр. Елхово ул. „Балабанска“ – околовръстен път;

За община Стралджа:

– с. Правдино

Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.