close
България

Съобщение от ВиК – Ямбол

voda

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За гр.Ямбол:

– жк „Хале“ бл.1 – временно преустановено водоподаване към целия жилищен комплекс;

– промишлена зона – къстовището на „Тагара“/“Виденов“/“Тунджа“ АД – временно преустановено водоподаване към ЖП гара (жилищни блокове), района на АРЗ, обектите в посока пътя за с. Роза;

За община Тунджа:

– с. Златаре с. Асеново;

За община Елхово:

– с. Мелница, гр. Елхово ул. „Търговска“ №44, ул. „13-ти Март“;

За община Стралджа:

– с. Недялско, с. Люлин.

Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.