close
България

Съобщение от ВиК – Ямбол

voda

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За гр.Ямбол:

– ул.“Търговска“№ 97 ;

– ПС“ Кабиле“;

За община Тунджа:

– с.Каравелово, с.Победа, с.Бояджик, с.Миладиновци, с.Ботево;

За район Елхово:

– с.Маломирово, с.Бояново

За район Стралджа:

– с.Леярово;

Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.