close
България

Съобщение от ВиК – Ямбол

voda

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За гр.Ямбол:

– ул.“Преслав“ ;

– ул.“Васил Левски бл.85, вх.В;

За район Тунджа:

– с.Златари;

– с.Робово;

– с.Победа;

За район Елхово:

– с.Бояново;

За район Стралджа:

– с.Воденичане;

Поради изпълнение на Договор, рег.№ ПР-Д-7/ 24.07.2020г. ”Инженеринг (проектиране , строителство и авторски надзор) за реконструкция на външен водопровод „Воден-Елхово” в участък от с. Златиница до напорен резервоар – гр.Елхово „ на 28.04.2021г от 9.00ч. , ще има планово спиране на водоподаването в с. Добрич.

 

Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.