close
България

Съобщение от ВиК – Ямбол

voda

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За гр.Ямбол:

– Пресечката на ул.“Крали Марко“ и ул.“Русе“
– ул. „Драва“ №22

За Община Елхово:

– ул.“Булаир“,ул.“Чаталджа“
– Информираме че от 9.00 до 13.00 часа , че ще бъде извършено планово спиране на водоподаването в село Добрич,община Елхово

– За „Тунджа“ Изток:

– с. Окоп

– За Община „Тунджа“ Запад:

– с.Роза, с.Миладиновци

– За Община Стралджа:

– с. Александрово

– За Община Болярово:

– с. Ситово

Във връзка с изпълнение на проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“ Ви за превключване на реконструиран участък (от т.Т67 до точка т.Т105 – 1734,70 м. ф 280 ПЕВП), за връзка на временен водопровод и освобождаване на следващ участък (от т.Т105 до точка т.Н77) от съществуващия водопровод за работа.
Плановото спиране на водата е насрочено за 8:30 ч., на 28.05.2021 г., като очакваната продължителност е 8 часа. Без вода ще остане само с. Добрич и Регионалното депо за неопасни отпадъци.

Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.