close
България

Съобщение от ВиК – Ямбол

voda

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За гр.Ямбол:

– ул.“ Пирин“ № 1;

– Крайречен булевард- Пасарелка;

За канализация – ул.“Грабово“

– район „Тунджа“ Изток – с.Каравеово, с.Скалица;

Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.