close
България

Съобщение от ВиК – Ямбол

voda

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За гр.Ямбол:

– ул.“ Стефан Караджа“№ 26;

– ул.“Д-р.П.Брънеков“ № 6

– район „Тунджа“:

– с.Хаджи Димитрово, с.Болярско, с.Стара река;

За район Стралджа:

– ПС“ Стралджа“ – Петолъчката

Поради изпълнение на Договор, рег.№ ПР-Д-7/ 24.07.2020г. ”Инженеринг (проектиране , строителство и авторски надзор) за реконструкция на външен водопровод „Воден-Елхово” в участък от с. Златиница до напорен резервоар – гр.Елхово „ на 03.06.2021г от 8,30.00ч. , ще има планово спиране на водоподаването в с. Добрич и регионалното депо за опасни отпадъци.

Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.