close
България

Съобщение от ВиК – Ямбол

voda

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За гр.Ямбол:

– ул.“ Чая“ № 20 ;

– ул.“ Жеко Андреев “ № 7;

– район „Тунджа“:

– с.Тенево, с.Каравелово, с.Драма, с.Безмер;

Поради изпълнение на Договор, рег.№ ПР-Д-7/ 24.07.2020г. ”Инженеринг (проектиране , строителство и авторски надзор) за реконструкция на външен водопровод „Воден-Елхово” в участък от с. Златиница до напорен резервоар – гр.Елхово „ на 09.06.2021г от 08,30 ч. , ще има планово спиране на водоподаването в с. Добрич и регионалното депо за опасни отпадъци.

Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.