close
България

Съобщение от ВиК – Ямбол

voda

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За гр.Ямбол:

– ул.“ Твърдица“ № 27 ;

– ул.“ Яне Сандански “ № 22;

– ул.“Места“ № 50;

– район „Тунджа“:

– с.Каравелово, с.Безмер, с.Миладиновци, с.Овчи Кладенец;

– район Стралджа:

– с.Войника;

– район Елхово:

– с.Чернозем, Тласкател Гранитово;

– район Стралджа:

– с.Маленово;

Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.