close
България

Съобщение от ВиК – Ямбол

voda

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За гр.Ямбол:

– ул.“Зорница“ бл.6;

– ул.“ Ал.Стамболийски“29;

За район Тунджа:

– с.Тенево;

За район Стралджа:

– гр.Стралджа – ул.“Г.С.Раковски“ 29;

За район Елхово:

– с.Изгрев, с.Маломирово, с.Бояново;

За район Болярово:

– с.Голямо Крушево, с.Стефан Караджово;

Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.