close
България

Съобщение от ВиК – Ямбол

voda

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За гр.Ямбол:

– ул.“Джон Попов“ № 17;

– ул.“Черни Дрин“ №15;

За район Тунджа:

– с.Болярско;

– с.Чарган;

– с.Болярско;

За район Стралджа:

– с.Правдино;

За район Елхово:

– с.Бояново, с.Кирилово, с.Пчела;

Поради изпълнение на Договор, рег.№ ПР-Д-7/ 24.07.2020г. ”Инженеринг (проектиране , строителство и авторски надзор) за реконструкция на външен водопровод на гр.Елхово ” на 23.07.2021 , ще бъде прекъснато водоподаването за превключване на реконструиран участък по следните улици:

– ул.“Кирил и Методий“ – кл.51;

– ул.“ Охрид“ – кл.120;

– ул.“Бенковски“ – кл.48–(1)- от.217 до т.220;

За район Болярово:

– с.Вълчи Извор, с.Стефан Караджово;

Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.