close
България

Съобщение от ВиК – Ямбол

voda

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За гр.Ямбол:

– ул.“Яне Сандански“ № 38;

– ул.“Кожух планина“ № 4;

За район Тунджа:

– с.Победа, с.Кукорево, с.Калчево, с.Гълъбинци;

За район Стралджа:

– с. Правдино;

– с. Александрово

Поради изпълнение на Договор, рег.№ ПР-Д-7/ 24.07.2020г. ”Инженеринг (проектиране , строителство и авторски надзор) за реконструкция за и разширение на вътрешна водопроводно и канализационна мрежа на гр.Елхово” на .06.2021г от 8.00ч. , ще има планово спиране на водоподаването в гр.Елхово – Без вода ще останат улица: ул.”Беласица” , ул. .”13-ти март „, ул.”Кара Кольо” , ул.”Иван Тенев” и ул.”Г.Бенковски”

За район Елхово:

– с. Бояново;

– с. Славейково;

– водопорвод – Воден- Елхово;

За район Болярово:

– с.Мамарчево;

– с.Попово, с.Голямо Крушево, с.Горска Поляна;

Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.