close
България

Съобщение от ВиК – Ямбол

voda

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За гр.Ямбол:

– Безмерско шосе/“Язаки“ Ямбол;

– ул.“Железничарска“ /Товарно депо

За Община Тунджа:

– с. Могила, с.Окоп, с.Победа;

– с.Роза, с. Безмер;

За Община Елхово:

– с.Бояново;

– с.Чернозем,

За Община Стралджа:

– с.Саранско

Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.