close
България

Съобщение от ВиК – Ямбол

voda

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За гр.Ямбол:

– ул.“Ямболска стачка“ № 36;

– ул.“Атанас Кожухаров“ № 5/ Спортно училище/;

– ул.“Васил Левски“ №9-12 – слабо налягане

За Община Тунджа:

– с.група „Бакаджик“- с.Саранско, с.Победа, с.Челник, с.Сламино,

с.Тамарино, с.Саранско, с.Каравелово, с.Каменец, с.Войника, с.Каменец, с.Робово ;

– с.Меден Кладенец, с.Миладиновци, с.Ботево;

За Община Елхово:

– с.Бояново;

– с.Чернозем,

За Община Стралджа:

– с.Саранско

Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.