close
България

Съобщение от ВиК – Ямбол

voda

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За гр.Ямбол:

– ул.“Странджа“ № 38;

За община Тунджа:
– с. Симеоново;
– с. Асеново;
– с. Дражево ще остане без водоподаване до 17.00 на 06.01.22г.
– с.Маломир, с.Дражево, с.Сламино;

За община Елхово:

– с. Раздел;

За община Стралджа:

– с. Зимница;

За планово спиране на водоподаването.

Във връзка с реализацията на обект „Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол“, изпълняван като част от инвестиционните дейности по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“, финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз, Ви информирам за планово спиране на водоподаването.
Същото е насрочено за 06.01.2022г. (четвъртък) от 9:00 часа като очакваната продължителност е 8 часа. Със смущения във водоподаването ще остане Индустриална зона на гр. Ямбол в частта, захранвана от водопровода по бул.“Европа“ и по ул. „Сокол“.
Водоподаването ще се възстанови най-късно следобед на 06.01.2022г.
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Ямбол и фирмата изпълнител се обръщат с апел към всички граждани да проявят разбиране, като се извиняват за временно причинените неудобства.

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол

Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.