close
България

Съобщение от ВиК – Ямбол

voda

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За гр.Ямбол:

– ул.“ Крали Марко“ № 9;

– ул.“Александър Стамболийски“ № 58;

За район Тунджа:

– с.Победа, с.Драма;

За район Елхово:

– с.Бояново;

За район Стралджа:

– с.Джинот;

Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.