close
България

Съобщение от ВиК – Ямбол

voda

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За гр.Ямбол :

– ул.“Възраждане“ № 58 -В;

– ул.“Кирил и Методий“ ;

За канализация:

– ул.“Кичева“ № 55, № 56;

За район Елхово:

– с. Козарево, с.Чарган, с.Миладиновци;

За район Стралджа:

– с.Александрово, с.Джинот;

Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.