close
България

Съобщение от ВиК – Ямбол

voda

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За гр.Ямбол:

– ул. „Недялко Месечков“ №15;

– ул.“Търговска“ №32, без трасировка;

За община Тунджа:

– с. Сламино;
– с. Козарево;
– с. Ботево;
– с. Овчи кладенец;

За район Елхово:

– с.Бояново;

За район Болярово:

– с. Стефан Караджово

За район Стралджа:

– с. Поляна