close
България

Увеличение на таксите за кандидатстване и за обучение в бакалавърските специалности в университет „Проф. д-р Асен Златаров“

studenti

Увеличение с 50 лева на годишните такси за обучение в повечето бакалавърски специалности на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ предвижда проект за решение на Министерския съвет за таксите за кандидатстване и обучение в държавните ни университети и висши училища. В специалности с пренасищане на пазара на труда с кадри – като „Икономика“ – е предложено намаление.

Сумите ще са в сила за приетите през предстоящата 2024/2025 учебна година първокурсници.

Най-ниската годишна такса за обучение ще е в специалност „Икономика“ – 600 лева при 700 лева миналата година, а най-високата – в магистърската „Медицина“ (1250 лв.). Там има понижение със 100 лева спрямо миналата година.

650 ще е тя за студентите по туризъм, с 50 лева повече от миналата година; 690 – в специалността „Администрация и управление“.

50 лева е ръстът и в „Педагогика“, „Филология“, компютърните и инженерните специалности, както и в медицинските. Бъдещите педагози ще плащат между 700 и 850 лева, в зависимост от специалността им; филолозите – 850 лева, също колкото и в инженерните и компютърните специалности. Година обучение в „Обществено здраве“ ще струва 750 лева, в „Здравни грижи“ – 1050, а в „Медицина“ – 1 250. Във всички тях има увеличение с 50 лева на таксата.

Ръст има и при таксите за кандидатстване. Докато миналата година полагането на приемен изпит и признаването на оценка струваха по 40 лева, сега и първото, и второто ще са по 50 лв. По-скъпо е явяването на изпитите за „Медицина“ – биология и химия. Кандидатите ще трябва да приготвят общо 160 лева при 140 м.г. Явяването на изпит по кандидатстудентски изпит по биология за „Здравни грижи“ и „Обществено здраве“ ще струва 70 лева.

Магистърските специалности след завършена бакалавърска степен ще струват между 600 и 950 лева.