close
България

Ученици отново ще рисуват графити в коритото на река „Асеновска“

png

Днес в 17 часа започва вторият етап от програмата на Местната комисия за борба с противообществените прояви сред малолетните и непълнолетните /МКБППМН/. „Изкуство срещу вандализъм“. Ученици от СУ „Константин Константинов“ ще рисуват графити в канала на река „Асеновска“, която се намира до скейт парка в Сливен.

Подготовката за събитието започна още в началото на учебната година с обучението на децата в спецификите на работа с графити, както и изготвянето на проекта и визията му. „Изкуство срещу вандализъм“ е една от програмите, по които работи Комисията. Целта е децата да припознаят себе си в различни по вид дейности, според интересите си, за да уплътнят времето си в творчество, спорт, здравословен начин на живот, екологично възпитание, за да не изпитват потребности от нездравословни за тях неща или от такива, които са вредни за тяхното ежедневие. Първият етап на тази инициатива започна през май миналата година.