close
България

Част от Сливен днес ще е без вода

voda

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че във връзка с прехвърляне захранването към новоизграден водопровод по бул. „Стефан Стамболов“ и връзка със съществуващи водопроводи и изключване/затапване/ на действащ водопровод по бул. „Стефан Стамболов“ на 11.04.2023 г. (вторник), от 08:00 ч. до 19:00 ч., ще бъде спряно водоподаването за бул. „Стефан Стамболов“ и кварталите от висока Зона от водиоснабдителната мрежа на гр. Сливен:

– кв. „Република“, кв. „Кольо Фичето“, кв. „Ново село“, кв. „Българка“, кв. „Сини камъни“, кв. „Вилна зона“, „Клуцохор“

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност“, част от проект: „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че във връзка с предстоящи СМР в кв. Речица при изпълнение на проект „ Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа кв. Речица, Агломерация Сливен“ , ще бъде спряно водоподаването на 11.04.2023 г. (вторник) от 08:00 ч. до 17:00 ч.:

– кв. Речица, кръстовището на ул. „Драва“ и ул. „Опълченска“

– кв. Речица, ул. „Св.Иван Рилски “в участъка от ул. „Мир“ до ул. „Драва“

ВиК Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.