close
България

Ямбол отново се обедини в благотворителната кампания „Подай ръка – спаси живот“

01

Над 13 000 лева са събрани в миналогодишното издание на коледната благотворителна кампания на Община Ямбол „Подай ръка – спаси живот”, организирана  в подкрепа на тежко болни ямболски деца и младежи, нуждаещи се от спешно оперативно или медикаментозно лечение, което не се заплаща от Националната здравноосигурителна каса или други доброволни здравно-осигурителни фондове.  Вече четиринадесета поредна година кампанията набира средства и отново основната инициатива беше свързана с разпространението с благотворителна цел на коледни картички с рисунки на ученици от ямболските училища и деца от подготвителните групи в целодневните детски градини.

Община Ямбол изказва искрена благодарност на всички, които бяха съпричастни и се обединиха около благородната кауза! На малките художници, които рисуваха, на гражданите и фирмите, които отделиха от личните си средства и подкрепиха децата на Ямбол!

Картичките бяха отпечатани безплатно в тираж 10 000 броя от ямболските печатници „Мони Цони“, „Диагал“ и „Планета“. Дизайнът и обработката също бяха подготвени безвъзмездно от Арт галерия „Стойчев“. И тази година цената им беше в размер на 1 лев, а разпространението се осъществяваше чрез местни търговски обекти, учебни заведения, културни учреждения и др.

Дарения в подкрепа на кампанията се приемат целогодишно по банкова сметка:

BG13 SOMB 9130 84 24420344, Общинска банка АД, ФЦ – Ямбол

SWIFT BIC код: SOMBBGSF, получател: Община Ямбол. Основание за плащане: за благотворителната кампания на Община Ямбол „Подай ръка – спаси живот“.

Цялата налична сума във фонда за подкрепа на тежкоболни деца към днешна дата е в размер на 53 177 лева. Предстои 10 000 лв. от тях да бъдат прехвърлени за лечението на болно от левкемия дете. Решението за финансовата помощ беше взето на заседание на Обществения съвет към благотворителната кампания на Община Ямбол „Подай ръка – спаси живот“ въз основа становището на лекарската комисия.

Приемът на документи за отпускане на финансова помощ на нуждаещи се от спешно медикаментозно или оперативно лечение деца и младежи се извършва в отдел „Хуманитарни дейности” на Община Ямбол. Повече информация може да бъде получена на телефон 046/ 681 405