close
България

Ямбол получи собствеността на имоти от бившите пехотински казарми в града

01

Кметът на община Ямбол Валентин Ревански и областният управител на област Ямбол Георги Чалъков подписаха договор за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху недвижими имоти в бившите пехотински казарми като публична общинска собственост на среща в Областна администрация.

Георги Чалъков каза, че този акт ще допринесе за развитието на града в близките десетилетия в областта на социалната и спортна инфраструктура. „Хубавото е, че Община Ямбол успя да защити своите намерения и пред Министерски съвет, и пред Министерство на отбраната. Успяхме с общи усилия да убедим хората, от които зависеше, че тези територии са необходими на града. Плановете, които има Община Ямбол за развитието и урбанизирането на тези терени, са много хубави и аз съм сигурен, че те ще бъдат реализирани в рамките на десетилетия,“ изтъкна Чалъков. Той допълни, че централната градска част ще бъде свързана с района на жилищен квартал „Доктор Дончев“ и новата болница.

„Това наистина е една хубава новина за жителите на община Ямбол, в навечерието на светлите християнски празници, които предстоят. Искам да изкажа моята благодарност към областния управител, който положи много усилия това да се случи – да бъдат върнати тези имоти на нашия град. Те са над 320 декара и имаме право да ги използваме само за обществени нужди, преди това ни върнаха повече от 40 декара, които можем да използваме за жилищно строителство. Получихме около 400 декара за нашия град – това е почти колкото територията на комплексите „Хале“, „Граф Игнатиев“, „Диана“ и „Зорница“, чиято обща площ е малко под 500 декара,“ изтъкна Валентин Ревански.

Предстои облагородяването на района, който не се поддържа от години. Паметниците, които се намират там, ще бъдат запазени.

Преди време Министерство на отбраната продаде един от парцелите на частна фирма, а все още притежава и част от имотите в бившите казарми, които са заети от военна техника.